SAIJO DENKI

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-40T ขนาด 40,100 BTU ระบบไฟ 380V รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 70,000 ฿ 70,000
฿ 53,900 ฿ 53,900 -23%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-40 ขนาด 40,100 BTU ระบบไฟ 220V รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 66,000 ฿ 66,000
฿ 49,900 ฿ 49,900 -24%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-36T ขนาด 36,100 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 66,000 ฿ 66,000
฿ 49,900 ฿ 49,900 -24%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-36 ขนาด 36,147 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 62,000 ฿ 62,000
฿ 44,900 ฿ 44,900 -28%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-30T ขนาด 30,100 BTU ระบบไฟ 380V รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 51,000 ฿ 51,000
฿ 36,900 ฿ 36,900 -28%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-30 ระบบไฟ 220 V ขนาด 31,072 BTU ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 48,000 ฿ 48,000
฿ 34,900 ฿ 34,900 -27%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-25 ขนาด 25,039 BTU ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 43,000 ฿ 43,000
฿ 30,900 ฿ 30,900 -28%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-18 ขนาด 18,344 BTU ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 36,000 ฿ 36,000
฿ 24,900 ฿ 24,900 -31%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-12 ขนาด 12,641 BTU ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 28,700 ฿ 28,700
฿ 17,900 ฿ 17,900 -38%

แอร์ Saijo Denki แบบติดผนัง TURBO-APS รุ่น TURBO APS R32-09 ขนาด 9,462 BTU ประหยัดไฟ : ประหยัดไฟสูง SEER สูงสุด 14.5 ใช้ท่อทองแดง ฟอกอากาศ : TURBO A.P.S ฟอกอากาศโอโซน ฆ่าเชื้อโรค กำจัดฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ ขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ใช้งานได้ดีตลอดอายุการทำงานของเครื่อง สามารถถอดล้างได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงแม้ปิดเครื่อง

฿ 27,000 ฿ 27,000
฿ 15,900 ฿ 15,900 -41%
Powered by MakeWebEasy.com