ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 1 เราจะจัดการกับข้อมูลของลูกค้าอย่างไร?
เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าของเรา เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อและขายสินค้า เราจึงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ และเมื่อลูกค้าค้นหาร้านค้าของเรา ระบบจะจัดเก็บ (IP) คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการ เรีย รู้เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการของคุณ อีเมล์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด(ถ้ามี)  หากได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจส่งอีเมล์เกี่ยวกับร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเรา และอัปเดตข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ความยินยอม
คุณจะได้รับความยินยอมจากฉันได้อย่างไร?

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในที่นี้อาจหมายถึง การตรวจสอบบัตรเครดิต การสั่งซื้อสินค้า การจัด เตรียมสินค้า การจัดส่งหรือการคืนสินค้า เป็นต้น เราจะยึดถือว่า คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าว ด้วยวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น ในกรณีที่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อเหตุผลอื่นๆ เช่น เหตุผลทางด้านการตลาด เราจะสอบถาม จากคุณโดยตรงเพื่อขอความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลได้

ฉันจะเพิกถอนการให้ความยินยอมของฉันได้อย่างไร?

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอม หรือมีการแก้ไขเพื่อให้ความยินยอมใหม่ในภายหลัง โปรดติดต่อเราที่ limpongleeservice@gmail.com หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์: 615,617 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130  ประเทศไทย

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล
เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการร้องขอทางกฏหมายหรือพบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการของเรา

ส่วนที่ 4 การใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่ 3
โดยทั่วไปแล้ว บุคคลอื่น สามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การยินยอม ของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายอื่นบางราย เช่น เกตเวย์การชำระเงิน และการทำธุรกรรมด้านการชำระเงินอื่น ๆ อาจมี นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ เพื่อการดำเนินการทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ของคุณ สำหรับผู้ให้บริการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงวิธีการจัดการกับข้อมูล ดังกล่าวก่อนการใช้บริการ

ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ให้บริการบางรายอาจตั้งอยู่ในเขตอื่นหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจของเรา ดังนั้น หากคุณเลือกที่จะทำธุรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการเหล่านั้น ข้อมูลของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือขอบเขตอำนาจที่ผู้ให้บริการนั้นๆ ตั้งอยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าอยู่ในประเทศแคนาดา และมีการทำธุรกรรมใดๆในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึงข้อมูลส่วน ตัวต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว สามารถเปิดเผยภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เปลี่ยน ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่ 3 คุณจะไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดในการให้บริการของ เว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

การเชื่อมต่อ
เมื่อคุณคลิกลิงค์ต่างๆบนเว็บไซด์ของเรา ลิงค์ดังกล่าวอาจดึงคุณออกจากหน้าเว็บไซด์ของเรา ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่น ๆ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิและนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียด

ส่วนที่ 5 ด้านความปลอดภัย
เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรามีระบบการเตือนและติดตามการทำงานดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าจะ ไม่เกิดความเสียหาย การลักลอบเข้าใช้ การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึง การเปิดเผย การแจ้งเตือน หรือการทำให้เสียหาย

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตกับเรา ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการรักษาความปลอยภัย โดยการเข้ารหัสด้วยระบบ secure socket layer technology (SSL) และจัดเก็บด้วยการเข้ารหัส AES-256 แม้ว่าจะไม่มีวิธีการใดที่จะได้รับความปลอดภัยจากการส่งผ่าน ทางอินเตอร์เนต 100% แต่เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PCI-DSS ทั้งหมด ซึ่งถูกใช้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามมาตรฐาน ทางด้านอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 6 อายุสำหรับการให้การยินยอม
ในการเข้าใช้ระบบเว็บไซด์ ลูกค้าต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ลูกค้าอยู่ เพื่อตัวลูกค้าเองจะสามารถใช้เว็บไซด์ของ เราได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ 7 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นขอให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง โดยการเปลี่ยน แปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการนำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณ ทราบทันที ซึ่งคุณจะตระหนักได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเก็บรวบรวมอย่างไร ถูกใช้อย่างไร เป็นต้น หากว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์ มีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนต่อไปยังเจ้าของรายใหม่ ซึ่งเรายังคงทำการขายสินค้าให้คุณเหมือนเดิม

คำถามและข้อมูลในการติดต่อ
หากลูกค้าต้องการเข้าถึงเพื่อแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เรามี หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อร้องเรียน รวมไปถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ limpongleeservice@gmail.com หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่: 615,617 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  

เงื่อนไขการให้บริการ

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ได้รับการดำเนินการภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์  ฉะนั้นคำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” ในเว็บไซต์นี้ย่อมหมายความถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์ ทางบริษัทฯนำ เสนอเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อมูล เครื่องมือ และการบริการแก่ผู้ใช้ ภายใต้การยอมรับและปฏิบัติตามของ ผู้ใช้ต่อข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆซึ่งถูกระบุไว้ ณ ที่นี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือการซื้อสินค้าจากบริษัท ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกี่ยวข้องกับ “การบริการ” ของเรา และยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งเรียกว่า “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ที่จะถูกกล่าวถึงต่อไป รวมไปถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายต่างๆ ที่ถูกอ้างถึงไว้ ณ ที่นี้ และ/หรือข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย ต่างๆซึ่งถูกเชื่อมโยงโดยการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) อนึ่ง “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ย่อมประยุกต์ ใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นบราวเซอร์ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้เขียน เนื้อหา

กรุณาอ่าน “ข้อกำหนดในการให้บริการ” อย่างละเอียดก่อนเข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าสู่หรือใช้งาน ส่วนต่างๆในเว็บไซต์ ลูกค้าย่อมยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดย “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ หากลูกค้าไม่เห็น ด้วย หรือไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่เข้าสู่เว็บไซต์หรือ เลือกใช้ บริการอื่นๆ หาก “ข้อกำหนดในการให้บริการ” นี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวย่อมถูกจำกัดภายใต้ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” 

คุณลักษณะใหม่หรือเครื่องมือต่างๆซึ่งถูกเพิ่มเติมลงสู่หน้าร้านจะต้องเป็นไปตาม “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ใหม่ได้ทุกครั้งบนหน้าเพจนี้ อย่างไรก็ตามเราขอสงวน สิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ โดยการลง ประกาศการปรับปรุง และ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา หากลูกค้ายังคงใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเราต่อไปหลังจากมีการโพสต์ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จะถือว่าเป็นการยอมรับ “ข้อกำหนดในการบริการ” เหล่านั้น ดังนั้นผู้ใช้ทุกท่านย่อมมีความรับผิดชอบ ในการตรวจ สอบหน้าการใช้งานนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของลูกค้าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมบ่งชี้ถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์
ด้วยการยอมรับใน “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ลูกค้าย่อมแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฏ ของพื้นที่ที่ลูกค้าอาศัยอยู่ หรือแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฏของพื้นที่ที่ลูกค้าอาศัยอยู่ และ ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของลูกค้าใช้งานเว็บไซต์นี้ 
ลูกค้าไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง ห้ามใช้บริการที่เป็นไปในทางละเมิดกฎหมายใดๆ (มิจำกัดแค่เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) 
ลูกค้าจะต้องไม่แพร่ไวรัส หรือรหัสใดๆที่มีลักษณะในเชิงทำลาย 
การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดใดๆ จะนำมาซึ่งการสิ้นสุดลงของการบริการทันที

ส่วนที่ 2: ข้อกำหนดทั่วไป
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องด้วยเหตุผลอันสมควรได้ทุกเมื่อ
ลูกค้าย่อมเข้าใจว่าข้อมูลใดๆของลูกค้า (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนและเกี่ยวโยงกับ (ก) การส่งผ่าน เครือข่ายต่างๆจำนวนมาก และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิคของการ เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ อนึ่ง ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสตลอดเวลาระหว่างการโอนผ่าน เครือข่าย
ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ผลิตซ้ำ คัดลอก ขาย หรือหาประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงการบริการหรือการติดต่อใดๆบนเว็บไซต์ซึ่งการบริการถูกจัดสรรให้ โดยปราศจากการอนุญาต ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงร่วมกันนี้ถูกรวมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อข้อกำหนดเหล่านี้
หากลูกค้าไม่สามารถแสดงตัวตนที่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาของการจัดส่งสินค้า สินค้าจะถูกส่ง กลับบริษัท และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินจากสินค้าที่สั่ง และหากทางบริษัทได้รับการติดต่อให้ส่งสินค้าอีกครั้ง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำจำนวน XX บาท

ส่วนที่ 3: ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความแม่นยำของข้อมูล
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบน เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใดๆ โดยปราศจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้งนี้ การพึ่งพาข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความยินยอมและ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง 

เว็บไซต์นี้อาจบรรจุไว้ซึ่งข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน และถูกจัดทำขึ้นเพื่อ การใช้อ้างอิงของลูกค้าเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ หากแต่ทาง บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลที่เกิดขึ้น ถือเป็นความ รับผิดชอบของลูกค้าเองที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4: การปรับเปลี่ยนการบริการและราคา
ราคาของสินค้าสามารถถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ) ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
พวกเราจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับหรือ การยุติการให้บริการ

ส่วนที่ 5: สินค้าและการบริการ
สินค้าหรือบริการที่แสดงอยู่ จะจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าและบริการเหล่านี้อาจมี จำนวนจำกัด และขึ้นอยู่กับการส่งคืนหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น 
บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสีและภาพของสินค้าภายในสาขาของเราให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถ
เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามพวกเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า จะถูก ต้องแม่นยำ 
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจำกัดการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของเราต่อบุคคล ภูมิภาค หรืออำนาจ ศาล โดยเราอาจใช้สิทธินี้ในบางกรณีเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดปริมาณของสินค้า และการบริการของพวก เรา การอธิบายต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการตั้งราคาสินค้านั้นย่อมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์และ บริการต่างๆได้ทุกเมื่อ อนึ่ง ข้อเสนอสำหรับสินค้าหรือการบริการต่างๆซึ่งถูกจัดทำขึ้นบน เว็บไซต์นี้ย่อมเป็นโมฆะใน สถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองว่าคุณภาพของสินค้า การบริการ ข้อมูล หรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งถูกซื้อหรือได้รับโดย ลูกค้า จะสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า หรือรับรองว่าข้อผิดพลาดต่างๆในการบริการจะถูกปรับปรุงแก้ไข 
ในขณะที่การบริการจัดส่งสินค้าของเรายังจำกัดอยู่ในบางเขต และ/หรือบางพื้นในประเทศไทย อาจมีบางครั้งที่บาง พื้นที่จะไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยบริการของเรา

ส่วนที่ 6: ข้อมูลสินค้า ราคาและการชำระเงิน
การให้ข้อมูลราคาสินค้าทั้งหมดนั้น มีความที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทั้งสิ้น ซึ่งรวมไปถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการจัดโปรชั่นต่างๆแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าการกำหนดราคา รูปภาพ หรือสินค้าอื่น ๆ หรือข้อมูลการจัดโปรโมชั่นที่ให้ไว้จะปราศจากข้อผิดพลาด เป็นปัจจุบัน และ สมบูรณ์ อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในการกำหนดราคาและสินค้าที่อาจ เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลการจัดโปรโมชั่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านการให้บริการ
ราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระขึ้นอยู่กับราคาขายที่เรากำหนดไว้ ณ เวลาที่ทางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ปรากฏบนเว็บไซด์หรือผ่านทางบริการของเรา
หากราคาจริงของสินค้าใดๆที่ลูกค้าสั่งซื้อสูงกว่าราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือผ่านทางการบริการของเรา ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะยืนยันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว นั่นย่อมหมายความว่าลูกค้าอนุญาตให้ทางบริษัทเรียก เก็บยอดเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าได้ แต่หากลูกค้าเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะคืนเงิน สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวตามนโยบายการคืนเงินของทางบริษัทให้แก่ลูกค้าในเวลานั้น หากปรากฏ ว่าเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เราจะปฏิบัติต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าในฐานะที่เป็นคำสั่งซื้อซึ่งถูกยกเลิก เนื่องจากระบุราคาผิดพลาด
ในกรณีที่ราคาจริงของสินค้าใดๆขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้านั้นๆ ("สินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนัก") เราจะกำหนด ราคาโดยประมาณของสินค้าจากน้ำหนักที่ถูกแสดงและราคาที่เป็นปัจจุบัน ในขั้นตอนการชำระสินค้า น้ำหนักจริงและราคาสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนักจะถูกแจ้งให้ลูกค้าทราบ ณ เวลาที่สินค้าถูกจัดส่ง
ในกรณีที่การชำระเงินไม่พอตามราคาจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากลูกค้า และ
ในกรณีที่มีการชำระเงินเกินจำนวน เราจะคืนเงินส่วนที่เกินตามนโยบายการคืนเงิน ให้กับลูกค้า ณ เวลาที่สินค้าถูกจัดส่ง
ราคาสินค้าทั้งหมดจะแสดงเป็นเงินบาทไทยและรวมภาษีสินค้าและบริการแล้ว ราคาของสินค้าอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา นอกจากนั้นการลดราคาสินค้าเนื่องจากการจัดโปรโมชั่น และข้อเสนอ พิเศษต่างๆอาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด จะต้องชำระด้วยเงินบาทไทย
ทางเรายินดีรับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าย่อมบ่งชี้ว่าลูกค้ามอบอำนาจให้เราเผยแพร่ข้อมูลหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าจากบุคคลที่สาม และนั่นอาจหมายรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลบัตรเดบิต หรือหมายเลขบัตรเครดิต หรือรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อรับรองสถานะของลูกค้า เพื่อทำให้บัตรเครดิตของลูกค้าสามารถใช้งานได้ เพื่ออนุมัติบัตรเครดิตขั้นต้น และป้องกันลูกค้าและเราจากการถูกฉ้อโกง และทำให้เราสามารถจัดส่งสินค้า ที่ลูกค้าสั่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้


ส่วนที่ 7: นโยบายในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าต้องทำภายในไม่เกิน 7 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้าแล้ว หากเกิน กว่าระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุด แตกหัก และยังไม่ถูกใช้งาน
สินค้าเมื่อซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อขอดำเนินการได้ที่ 044 311 522, 086 244 1234


ส่วนที่ 8: สินค้าและการบริการ
เมื่อเราได้รับเรื่องการขอคืนสินค้าและตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาการคืนเงินดังกล่าว หลังจากการ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการคืนเงินกลับเข้าไปที่บัตรเครดิตของท่าน หรือ ผ่านช่องทางการชำระอื่นๆ โดย การชำระผ่านทาง Internet Banking ใช้เวลา 1 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์)

ส่วนที่ 9: การคืนเงินล่าช้าหรือกรณีไม่ได้รับเงินคืน

หากลูกค้ายังไม่ได้รับเงินคืน โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อไปที่บริษัท บัตรเครดิตของคุณ ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อคืนเงินดังกล่าว หากยังคงไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อไปที่ธนาคารของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อทำการคืนเงินเช่นกัน การคืนสินค้า สามารถทำได้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้น หากเป็นสินค้าลดราคาจะไม่สามารถคืนเงินได้ กรณีที่คุณได้ปฏิบัติตามคำ แนะนำข้างต้นแล้ว แต่ยังคงไม่ได้รับเงินคืน โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ limpongleeservice@gmail.com

ส่วนที่ 10: การส่งเสริมการขาย

บัตรกำนัล/ รหัสลดราคา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้บัตรกำนัลต่อลูกค้าหนึ่งคนเท่านั้น
กรุณากรอกรหัสบัตรกำนัลลงในหน้าสุดท้ายก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ไม่สามารถนำบัตรกำนัลไปใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นของบริษัท และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งเสริมการขาย ซื้อ x แถม x
การส่งเสริมการขายสามารถใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมด
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายการสินค้าที่หมดจากคลังออกจากรายการส่งเสริมการขาย โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะกับรายการสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดวันส่งในวันเดียวกัน เท่านั้น
การส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่วนที่ 11: ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ในการเข้าสู่ส่วนต่างๆของเว็บไซต์และบริการ และ/หรือเนื้อหาใดๆ ลูกค้าอาจเลือกลงทะเบียนบัญชีของ ทางร้านเรา โดยการป้อนรายละเอียดส่วนบุคคลที่จำเป็น อีเมล์ ("Login ID") และรหัสผ่าน ("Password") หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นลงสู่ระบบ
ลูกค้าต้องเก็บรักษาความลับของรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน อนึ่ง ลูกค้ายินยอมที่จะไม่
ส่งต่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของตนได้ หรือ
มอบหมายหรือส่งผ่านบัญชีของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น
ลูกค้าย่อมถูกผูกมัดและรับผิดชอบต่อการสื่อสารและกิจกรรมออนไลน์ทุกประการที่ถูกส่งผ่านหรือดำเนินการผ่านการใช้งานบัญชีของลูกค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือหนี้สินที่ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บัญชีของลูกค้าโดยมิชอบหรือฉ้อฉล ฉะนั้นหากลูกค้าทราบถึงการเข้าใช้งานบัญชีของท่านอย่างไม่ถูกต้องหรือการเปิดรหัสผ่านใดๆของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่: limponglee@gmail.com
ครัวเรือนหรือสถานที่จัดส่งสินค้าแต่ละแห่งสามารถลงทะเบียนที่อยู่ในการจัดส่งได้เพียงบัญชีเดียว แต่อาจ อนุญาตให้มีการลงทะเบียนหลายบัญชีได้ตามที่เห็นสมควร
โปรดระบุข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสำหรับบัญชีของลูกค้า และลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือ อัพเดตข้อมูลบัญชีได้ตลอดเวลาโดยการอัพเดตข้อมูลในหัวข้อ “My Account”
หากที่อยู่ที่จัดส่งสินค้ามีการเชื่อมโยงกับหลายบัญชีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือมีการตรวจพบว่าใช้บัญชีโดยมิชอบหรือฉ้อฉล เราขอสงวนสิทธิ์ตามเห็นสมควรและไม่รับผิดชอบ รวมถึงไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆของเราภายใต้สัญญานี้หรือภายใต้กฎหมายที่จะ
ยกเลิกคำสั่งใดๆ ที่กระทำผ่านบัญชีดังกล่าว
ยกเลิกหรือทำให้เครดิตหรือบัตรกำนัล ส่วนลด หรือรหัสต่างๆซึ่งถูกใช้งานโดยบัญชีดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
ห้ามบัญชีผู้ใช้หรือบุคคลดังกล่าวมิให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือการสำรวจตลาดใดๆของบริษัท และ/หรือ
รวมเข้า ระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีดังกล่าว


ส่วน 12: ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจำกัดในการใช้งาน
สิทธิทั้งหมด ชื่อ และความสนใจในบริการ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะคงไว้ และ/หรือเป็น ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญหาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์ หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้ข้อมูล (ตามแต่กรณี) 
ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ บริการ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมด สำหรับการเผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง ส่งต่อ แจกจ่ายต่อ ถ่ายทอด ผลิตซ้ำ หรือหมุนเวียนต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 
ลูกค้าไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต สร้างงานที่ดัดแปลงจาก โอน หรือจำหน่ายเนื้อหาใดๆ ที่ได้มาจากบริการและ/หรือไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากเรา 
เราขอมอบสิทธิ์รายบุคคลแบบจำกัดทั่วโลกโดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ (royalty-free) ซึ่งไม่สามารถมอบหมาย โอนถ่ายได้ เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาด (โดยไม่มีสิทธิที่จะมอบหมายสิทธิย่อย) ในการใช้งานเว็บไซต์ บริการ และ เนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานและเพลิดเพลิน กับประโยชน์ของบริการในลักษณะที่อธิบายใน ข้อกำหนดเหล่านี้เพียงประการเดียว สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และไม่ได้รวมถึงการแจกจ่ายเนื้อหา ใดๆ การแก้ไขหรือทำการใช้งานที่ดัดแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) การ คัดลอก การสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลใหม่ วิธีการหุ่นยนต์หรือการรวบรวมหรือดึงข้อมูลที่คล้ายกัน การดาวน์ โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้าเพจ) ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตในบริการ และการใช้งานใดๆ ของเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ กำหนด


ส่วน 13: ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆซึ่งลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อไว้ และย่อมสามารถจำกัดหรือยกเลิกปริมาณ สินค้าที่สั่งซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึง คำสั่งซื้อซึ่งถูกดำเนินการภายใต้บัญชี ของลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือ คำสั่งซื้อที่มีใบเรียกชำระเงินฉบับเดียวกัน และ/หรือที่อยู่จัดส่งที่ เดียวกัน อนึ่ง ในกรณีที่ทางบริษัทเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยติดต่อผ่านทางอีเมล์ และ/หรือ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/ หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือไม่อนุญาตการสั่งซื้อสินค้าที่ผู้จัด จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อ 
ลูกค้ายินยอมที่จะให้ข้อมูลการสั่งซื้อและบัญชีซึ่งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดที่ อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยินยอมที่จะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและข้อมูลอื่นๆของลูกค้าเป็นปัจจุบัน แน่นอนว่ารวมไปถึง ข้อมูลที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุของบัตร เพื่อที่ว่าทางเราจะสามารถทำให้การซื้อขายของ ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จและติดต่อลูกค้ากลับไปได้ 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ส่วนที่ 14: เครื่องมือทางเลือก
ทางเรายินยอมให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นจากบุคคลที่สามได้ โดยอยู่นอกเหนือ จากการตรวจสอบ การควบคุม และการดูแลของเรา 
ลูกค้าย่อมรับทราบและยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า เราอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" โดยปราศจากการรับประกัน ข้อคิดเห็นหรือเงื่อนไขทุกประการ รวมไปถึงการรับรองใดๆ เราย่อมไม่มีส่วน รับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับการเลือกใช้บริการจากบุคคลที่สามของลูกค้า 
การเลือกใช้เครื่องมืออื่นๆซึ่งถูกนำเสนอบนเว็บไซต์เพื่อการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านั้นย่อมถือเป็นความเสี่ยง และขึ้น อยู่กับความเห็นสมควรของลูกค้าเอง และลูกค้าควรมั่นใจว่าลูกค้ามีความคุ้นเคยและยินยอมตามข้อกำหนดต่างๆของเครื่องมือนั้นๆ ซึ่งถูกนำเสนอโดย บุคคลที่สาม 
มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตทางบริษัทอาจนำเสนอการบริการ และ/หรือคุณลักษณะใหม่บนเว็บไซต์ (รวมถึงการ เปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ) อย่างไรก็ตามคุณลักษณะ และ/หรือการบริการใหม่ๆเช่นนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้

ส่วนที่ 15: การเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม
เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และการบริการใดๆที่ปรากฏอาจรวมไว้ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม 
การเชื่อมต่อใดๆ ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้อาจนำลูกค้าไปสู่เว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง กับทางบริษัท ฉะนั้นทางบริษัทย่อมไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบและประเมินเนื้อหาต่างๆ หรือความถูกต้องของ บนเว็บไซต์นั้นๆ และเราย่อมไม่รับประกันและไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงผลิต ภัณฑ์ และการบริการใดๆ ของบุคคลที่สามด้วย 
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า หรือการใช้สินค้า การบริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือการซื้อขายต่างๆของลูกค้าที่กระทำขึ้นหรือเกี่ยวโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ฉะนั้นลูกค้าจึงพึงทบทวน นโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามด้วยความระมัดระวัง และต้องแน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่สาม อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าเกี่ยวพันกับการซื้อขายใดๆ การร้องทุกข์ การเรียกร้องสิทธิ์ ข้อกังวล หรือคำถามใดๆอันเกี่ยว ข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามย่อมถูกแก้ไขโดยบุคคลที่สามโดยตรง

ส่วนที่ 16: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมอื่นๆของลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าเจตนาที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัท (เช่น การส่งเข้าประกวดต่างๆ) โดยการส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ คำเสนอ แผนงานหรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์หรืออื่นๆ (รวมแล้วเรียกว่า 'ความคิดเห็น') ลูกค้าย่อมเข้าใจว่าทางเราอาจแก้ไข คัดลอก ตีพิมพ์ เผยแพร่ แปล และกระทำ ต่อความคิดเห็นเหล่านั้นซึ่งลูกค้าส่งมายังเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ อนึ่ง เราย่อมไม่มีข้อผูกมัดที่จะ (1) รักษาความ คิดเห็นใดๆไว้เป็นความลับ (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับข้อคิดเห็นใดๆ หรือ (3) ตอบข้อคิดเห็นใดๆ 
ทางเราอาจ (โดยปราศจากข้อผูกมัด) ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาแล้วว่ามีเนื้อหาในเชิงมิชอบ ด้วยกฎหมาย ละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร หยาบคายหรือไม่เหมาะสม หรือเป็นการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือละเมิด “ข้อกำหนดในการให้บริการ” นี้ 
ลูกค้าต้องมั่นใจว่าความคิดเห็นต่างๆของตนเองจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆของบุคคลที่สาม รวมทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่นหรือสิทธิอื่นใด นอกจากนั้นลูกค้าย่อมยอมรับ ว่าความคิดเห็นของตนเองจะไม่มีลักษณะเนื้อหาในเชิงหมิ่นประมาท มิชอบด้วยกฎหมาย ข่มเหง หรือหยาบคาย หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของระบบการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ลูกค้าต้องมั่นใจว่าจะไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่เป็นเท็จ แสร้งเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ตนเอง หรือชักนำเราหรือบุคคลที่ สามให้เข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของความคิดเห็นต่างๆ อนึ่ง ลูกค้าย่อมรับผิดชอบต่อความคิดเห็น ต่างๆ ที่ ตนเองสร้างขึ้น รวมทั้งความถูกต้องของความคิดเห็นเหล่านั้น นั่นหมายความว่าทางเราย่อมไม่รับผิดชอบต่อความ คิดเห็นใดๆที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามเขียนเอาไว้

ส่วนที่ 17: ข้อมูลส่วนบุคคล
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านทางร้านย่อมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท อนึ่ง ลูกค้า ย่อมสามารถเข้าดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทได้


ส่วนที่ 18: ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเลย
ในบางโอกาสข้อมูลบนเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องการ หรือการ ละเลยบางประการเกี่ยวกับรายละเอียดคำอธิบายสินค้า การกำหนดราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัด ส่งสินค้า เวลาในการขนส่ง และสถานะของสินค้า ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเลยต่างๆเหล่านั้น และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูล หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลในบริการหรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกระบุไว้นั้นไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าได้ส่ง คำสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว) 

เราย่อมไม่รับผิดชอบในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลใดๆในการบริการ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลราคา ยกเว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำ อนึ่ง การบริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ย่อมไม่มีการระบุวันที่ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพื่อชี้แจงว่าข้อมูลต่างๆ ในการบริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับ การปรับปรุงและอัพเดตแล้ว


ส่วนที่ 19: ข้อห้ามในการใช้
นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดในการให้บริการ” แล้ว ลูกค้าถูกห้ามใช้เว็บไซต์หรือเนื้อ หาของเว็บไซต์ ในลักษณะต่อไปนี้ (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (b) เพื่อขอให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการหรือกระทำสิ่งใดๆที่มิชอบด้วยกฎหมาย (c) เพื่อละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศ ภูมิภาค หรือ ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายของรัฐใดๆ หรือเทศบัญญัติส่วนท้องถิ่นใดๆ (d) เพื่อละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา ทั้งของเราและของผู้อื่น (e) ล่วงละเมิด กดขี่ หมิ่นประมาท ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติบนฐานของความแตกต่างทางเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ การกำเนิดทางเชื้อชาติ หรือความพิกลพิการใดๆ (f) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (g) เพื่ออัพโหลด หรือแพร่ไวรัสที่สามารถส่งผลเสียต่อการทำงานหรือ การดำเนินการของการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (h) เพื่อ รวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม ฟิชฟาร์ม พรีเท็กซ์ สไปเดอร์ ครอวล์ หรือสเครป (j) เพื่อสื่อลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมใดๆ หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องใดๆของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อห้ามในการใช้ดังกล่าว

ส่วนที่ 20: คำปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ
ทางเราไม่รับประกันและไม่ขอรับผิดหรือยืนยันว่าการใช้บริการของลูกค้าจะปราศจากการรบกวนหรือขัดจังหวะ ทันต่อเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากซึ่งข้อผิดพลาดทั้งปวง 
ทางเราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ 
ทั้งนี้ ลูกค้าย่อมเห็นควรว่าเราอาจยกเลิกการบริการได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ลูกค้าย่อมเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่า ลูกค้าจะยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานการบริการของเราไว้เองโดยสิ้นเชิง การ บริการและสินค้าทุกประเภทที่จัดส่งถึงลูกค้าผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่ระบุโดยชัดแจ้งโดยเรา) ย่อมถูกจัดสรรให้ "ตามสภาพ" และ "ความพร้อมใช้งาน" โดยปราศจากการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึง การรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยในการซื้อขาย คุณภาพสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ ความทนทาน คำอธิบาย และการไม่ละเมิดกฎหมาย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งย่อมหมายรวมถึงผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตนั้น จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยการลงโทษ เฉพาะกิจ หรือเป็นผลสืบเนื่องทั้งปวง รวมไปถึงกำไร รายได้ เงินออม ข้อมูล ต่างๆ ซึ่งสูญหาย ค่าชดเชย หรือความเสียหายใดๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่บนฐานของหนังสือสัญญา การละเมิด (รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อ) และความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานการ บริการ หรือสินค้าใดๆของลูกค้า การเรียกร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานการบริการหรือสินค้า ใดๆของลูกค้าในทาง หนึ่ง รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาด หรือการละเลยใดๆในเนื้อหาหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่ง เป็นผลมาจากการใช้การบริการหรือเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใดๆซึ่งถูกระบุไว้ เผยแพร่ และสามารถใช้งานได้ผ่าน บริการของเรา อนึ่ง เนื่องจากในบางรัฐหรืออำนาจศาล ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบสำหรับ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในกรณีดังกล่าวความรับผิดชอบของเราย่อมถูกจำกัดภายใต้ ขอบเขตที่กว้างที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 21: การชดเชย
ลูกค้ายินยอมที่จะชดเชย รักษา และค้ำชูห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งย่อมหมายรวมถึงผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้รับเหมา ผู้จัดหา ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิต พนักงานและ เด็กฝึกงาน มิให้เผชิญอันตรายใดๆ จากการร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทาง กฎหมายแก่บุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎใน “ข้อกำหนดการให้บริการ” นี้ของลูกค้า หรือเอกสารทั้ง ปวงที่อ้างอิงจาก “ข้อกำหนดการให้บริการ” เหล่านี้ หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 22: การทำให้ข้อกำหนดเป็นโมฆะ
ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือระเบียบใดๆ ใน “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ ถูกตัดสินให้มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดนั้นย่อมมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวย และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะถูกถือเสมือนโดนตัดออกจาก “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ การ ตัดสินเช่นนั้นย่อมไม่กระทบต่อความสมเหตุสมผลและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆซึ่งยังคงเหลืออยู่

ตอนที่ 23: การสิ้นสุดลงของข้อกำหนด
ภาระผูกพันและหนี้สินของบุคคลทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดลงของข้อกำหนดนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ 
“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ย่อมมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยลูกค้าหรือทางบริษัท ซึ่งลูกค้า สามารถยกเลิก “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบว่าลูกค้าไม่ต้องการที่จะใช้ บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อลูกยุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
ในกรณีที่เราตรวจพบหรือสงสัยว่าลูกค้ามีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ เราอาจขอยุติสัญญาได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ลูกค้ายังคงต้องเป็นรับผิดชอบต่อจำนวน เงินค่าเสียหายทั้งหมดจนครบกำหนดถึงวันยกเลิกสัญญา และ/หรืออาจปฏิเสธลูกค้ามิให้เข้าถึงการบริการของเรา (หรือเพียงบางส่วนของการบริการของเรา)

ส่วนที่ 24: ข้อตกลงร่วมกัน
ความผิดพลาดใดๆของเราในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อบัญญัติใดๆใน “ข้อกำหนดการให้การบริการ” เหล่านี้จะมิถือ เป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว 
“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใดๆซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับ การบริการของเราย่อมเป็นข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับเรา และกำกับดูแลการปฏิบัติของลูกค้าในการ ใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงข้อตกลง การสื่อสาร และข้อเสนอที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกันทั้งที่เป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ฉบับก่อนหน้า) 

ความคลุมเครือใดๆในการตีความ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ ย่อมมิถูกตีความไปในทางที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อบุคคลใดๆซึ่งร่างข้อกำหนดเหล่านี้


ส่วนที่ 25: กฎหมายที่กำกับดูแลข้อกำหนดฉบับนี้
“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้และข้อตกลงใดๆซึ่งแยกส่วนออกมาที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเราที่มีต่อ ลูกค้า ย่อมถูกกำกับดูแลและตีความภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ 26: การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ฉบับนี้
ลูกค้าสามารถตรวจสอบ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดได้ทุกเมื่อบนหน้าเพจนี้ 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้ โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่อข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นลูกค้าย่อมมีความรับผิดชอบที่จะ ตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ เพื่อรับทราบความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น การเข้าใช้เว็บไซต์หรือการ บริการของเราอย่างต่อเนื่องของลูกค้านั้นหลังจากรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่อ “ข้อกำหนดในการให้ บริการ” เหล่านี้ ย่อมบ่งชี้ถึงการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 27: ข้อมูลในการติดต่อ
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ “ข้อกำหนดในการให้บริการ” โดยติดต่อเราได้ที่ limpongleeservice@gmail.com 

 

Powered by MakeWebEasy.com